kiêng kị

Những kiêng kỵ phong thủy trong nhà ở

Những kiêng kỵ phong thủy trong nhà ở Những kiêng kỵ phong thủy trong nhà ở

1. Không được kê bể cá cảnh đối diện với bếp nấu, vì sẽ gây xung khắc Thuỷ (bể cá) và Hoả (bếp nấu). 2. Không được kê bể cá cảnh dưới tượng thần tài, tam đa, như vậy sẽ làm tổn hao tài lộc vì phạm câu “Chính Thần Hạ Thuỷ”. 3. Không được thờ Quan ...